Indeling jeugd seizoen 2021/2022

29 mei 2021 15:45


Zoals elk jaar is het in goede afstemming nemen van een besluit een complexe en uitdagende klus en puzzel, omdat veel belangen en factoren hierbij een rol spelen. De club en daarbinnen de afdeling Technische Zaken, heeft hierbij, naast het spelersbelang, ook met club- en teambelangen te maken en heeft hierbij ook met het doorstromen van spelers van elftal naar elftal te maken. In dit bericht leggen we uit hoe de indeling tot stand is gekomen én uiteraard is de indeling zelf ook te bekijken.

Beste leden en ouders/verzorgers van onze ambitieuze vereniging,
 
Het afgelopen seizoen is niet geweest wat iedereen ervan verwacht had vanwege de coronacrisis omdat veel niet
heeft kunnen doorgaan. Desondanks heeft de club zich naar de omstandigheden geschikt en hebben trainers en
coaches met hun teams binnen de mogelijkheden nog volop door getraind of onderlinge wedstrijden
georganiseerd met andere interne teams. We zijn als club natuurlijk zeer blij met de versoepeling die vanaf 5 juni
plaatsvindt, zodat onze de meeste van onze jeugdleden (t/m 17 jaar) dit seizoen positief kunnen eindigen met een
serie van vier door de KNVB georganiseerde Regiocupwedstrijden. Precies ja, om juist dat te kunnen doen wat
het allerallerleukste is: echte wedstrijden spelen tegen andere clubs!


Indeling complexe puzzel
Zoals elk jaar is het in goede afstemming nemen van een besluit een complexe en uitdagende klus en puzzel,
omdat veel belangen en factoren hierbij een rol spelen. De club en daarbinnen de afdeling Technische Zaken,
heeft hierbij, naast het spelersbelang, ook met club- en teambelangen te maken en heeft hierbij ook met het
doorstromen van spelers van elftal naar elftal te maken. Op de achtergrond is er enorm veel tijd aan (online)
vergaderingen, gesprekken, analyses, belletjes gespendeerd en zijn er meerdere scenario’s en vele versies van
indelingen voorbij gekomen. Dat hebben we met ziel en zaligheid gedaan. En naar eer en geweten.
Met de verdergaande versoepelingen in het vooruitzicht, zijn we volop aan de slag gegaan met het plannen voor
komend seizoen, dat naar verwachting weer onder normalere omstandigheden zal kunnen plaatsvinden. Hierbij
past een indeling voor het seizoen 2021-2022 die we op basis van ons jeugdstatuut en beleidsplannen, overleg
met coördinatoren en trainers en, in sommige gevallen ook na gesprekken met spelers/ouders, zorgvuldig hebben
opgesteld. We willen benadrukken dat deze indeling samengesteld is op basis van actuele inzichten van alle
betrokkenen en de beschikbare informatie over het actuele ledenbestand. Deze indeling kan dus verder in de
komende zomer worden bijgesteld, maar dat is niet onze intentie. Vandaar dat we dit zien en benoemen als de
voorlopige indeling en hopelijk definitieve indeling. Klik hier voor de indeling.

Klik hier voor mutaties augustus 2021 (dit is een update t.o.v. de originele indeling zoals hierboven)
 
Doorstroming
Verwijzend naar ons beleidsplan voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal binnen onze vereniging, is er voor
gekozen voor een indeling die uitgaat van prestaties op het veld, inzet en motivatie alsmede opkomst bij
trainingen. We willen nadrukkelijk de doorstroming van talent bevorderen en hebben daar intensief met alle
trainers over gesproken om te komen tot zo sterk mogelijke elftallen waarin iedereen een plaats krijgt en zoveel
mogelijk op zijn of haar niveau speelt. Dit jaar stroomt voor het eerst een substantieel aantal jeugdspelers vanuit
de jeugd door naar de selectie-elftallen waar dat in het verleden niet of minder voorkwam. Daar zijn we trots op.
Ook in de vrijwilligersorganisatie investeren we door eigen jeugdspelers uit diverse teams voor andere taken op
te leiden, zoals voor de rol van scheidsrechter, trainerschap of stagiair. Uiteraard vindt dit plaats op basis van
vrijwilligheid, maar de vereniging is er veel aan gelegen leden breed inzetbaar te maken en daarmee de
verbondenheid en betrokkenheid van onze familieclub te versterken en te waarborgen. Ook de recreatieve kant
van het voetbal willen we niet uit het oog verliezen. Met name het goed bemensen van elftallen en het zorgen
voor een goede structuur op de achtergrond is hierbij van belang. Ook hier komt het familiaire karakter van onze
vereniging hierin tot uitdrukking.
 
Speciale noot bij de groep JO16/JO17
We hebben besloten om de definitieve indeling bij de leeftijdscategorie O16 en O17 pas aan het begin van de
competitie definitief te maken. De achtergrond van deze keuze is gelegen in zaken als de huidige groepsgrootte,
mutaties in het ledenbestand en de op dit moment nog bestaande onduidelijkheden over het niveau van spelers.
Aan het begin van het nieuwe seizoen zal hierover nadere informatie worden verstrekt door de trainers en zal
worden bezien waar spelers definitief worden geplaatst.


Oproep aanmelding trainers/coaches
In de loop van de juni-maand wordt ook de lijst van trainers/coaches bekend gemaakt van alle jeugdteams. We
hebben nog niet op alle teams voldoende trainers en coaches. Daar zijn we op de achtergrond druk mee bezig. De
doelstelling is om minimaal 2 trainers op een team te hebben. Toch hierbij alvast een nadrukkelijke oproep. Wij
zouden het zeer graag op prijs stellen als er aanmeldingen komen voor de vacature van trainers/coaches in de
jeugdteams. Concreet de vraag: wie van de ouders, supporters, betrokkenen en/of bekenden is bereid en
beschikbaar om onze vrijwilligersorganisatie daadwerkelijk te komen helpen en de schouders in de rol van
trainer/coach eronder te zetten? Ofwel, we doen een appel op ieder die begrijpt dat een vrijwilligersorganisatie
alleen goed kan functioneren en bemenst is, als we voldoende vrijwilligers hebben. Dus: help het team van je
zoon of dochter en help daarmee de club!

Meer lezen over onze jeugdopleiding en beleid TZ?
De indeling is gebaseerd op de leidende principes zorgvuldigheid, eerlijkheid en transparantie.
Meer lezen over onze visie en doelen in de jeugdopleiding? Over onze aanpak als Heerjansdamse
Voetbalschool? En hoe we met de afdeling Technische Zaken volop bezig zijn met het vormgeven van onze
broedplaats van talentontwikkeling? Klik hier voor ons statuut (2 A4-tjes) van de afdeling Technische Zaken.
Namens bestuur, alle coördinatoren en jeugdtrainers van vv Heerjansdam, wensen wij jullie allemaal een fijne
Regiocupmaand, veel kijkplezier bij het EK-voetbal en een fijne vakantie, tot volgende keer en blijf gezond!


Met hartelijke voetbalgroet,
Viktor Steijger
Bestuurslid Techniche Zaken
vv Heerjansdam. De Ambitieuze familieclub!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!