Train de trainer sessie wederom zeer inspirerend

15 november 2021 10:15


8 november was de eerste live train de trainer sessie van dit seizoen voor alle jeugdtrainers en -coaches van vv Heerjansdam in de bestuurskamer. Het was wederom een zeer gezellige, nuttige en vooral inspirerende bijeenkomst. Zo waren er drie jeugdkeeperstrainers aan het woord met hun uitgedokterde zienswijze, planmatige opleiding en aanpak bij talentontwikkeling. En aan de aftrap verscheen de uitgesproken en ambitieuze hoofdtrainer Jonathan Jonk. Hij ging gedreven en overtuigend in op zijn visie, speelwijze en trainingsmethoden. “Nagenoeg alles wat ik binnen mijn speelwijze wil zien, train ik met positiespel.”

Gedurende een boeiende ‘eerste helft’ besprak Jonathan beknopt zijn spelprincipes, liet hij uitgebreid recente videobeelden zien van ons vlaggenschip, waarin hij laat zien hoe deze spelprincipes in het beoogde veldspel ziet terugkomen. Hij besprak met de aanwezige trainers zijn kernvoorwaarden voor succes, uitgangspunten voor aanvallen, omschakelmomenten en verdedigen. Net zoals handvatten voor teamcoaching met aandacht voor structuur, individuele aandacht, stimuleren en regie overdagen. Hij eindigde zijn vlammende betoog met concrete en verschillende oefeningen voor positiespel.

Positiespel als aanjager van de speelwijze
“Een positiespel kan ontzettend waardevol zijn om een speelwijze trainbaar te maken. Binnen deze oefenvorm kunnen bepaalde punten verworden tot valkuilen, zoals geen richting, te statisch, te rommelig of de vorm geen afspiegeling van de dynamiek van de zaterdagwedstrijd. Het kan dan juist
tegenstrijdig zijn met de wedstrijd. Echter, om dit te voorkomen is het belangrijk niet zomaar een positiespel te doen. Door uitgekiende regels, randvoorwaarden en een bewuste variant te kiezen, kun je wel degelijk de juiste richting en posities beïnvloeden. Alles wat ik terug wil zien op het veld, maak ik hiermee concreet en toepasbaar. En dat liefst met hoge intensiteit, heel veel beweging en competitie-elementen - er moet wat te winnen zijn - plezier en veel prikkels. Welke vorm ik ook doe, het moet altijd ontzettend energiek zijn en daarbij eis ik honderd procent van mijn spelers. Elke keer weer, en niet alleen op zaterdagmiddag”, aldus de bevlogen hoofdtrainer.

Enkele reacties na presentatie hoofdtrainer Jonathan Jonk
- “Ik heb veel geleerd over hoe ik positiespel nog meer en beter kan inzetten”
- “Mooi om te zien hoe Jonathan zijn spelers coacht om het beste uit hun te halen”
- “Wij hebben meteen in de bovenbouw zijn positiespel oefeningen gedaan deze week”
- “Mooi dat Jonathan liefst mooi, maar als het echt moet, ook lelijk durft te winnen”
- “Ik heb geleerd hoe ik nog meer duidelijkheid en structuur aan mijn spelers kan geven”

Lees hier het recente artikel in het vakblad Trainers het uitgebreide interview en special met Jonathan Jonk “Het positiespel in bijna elke training” 

Keeperstrainers lanceren nieuwe talentontwikkelingsaanpak
In ‘de tweede helft’ van de train de trainers sessie was het woord aan twee andere ambitieuze en gedreven sprekers: Ralph Weeda (keeperstrainer onderbouw en jeugdcoördinator van alle keeperstrainers) en Erik Steijger (keeperstrainer bovenbouw).  Ze werden bijgestaan door onze
kartrekker van het Dotcom talentvolgsysteem William Hol (keeperstrainer bovenbouw en coördinator van de senioren, uitgezonderd A-selectie en 2 e ).
Zij legden uit hoe ze gezamenlijk deze zomer een studie hebben gemaakt van de grootmeesters van het keepersgilde. Waar we in de jeugd voor de veldspelers veel gebruik maken van het gedachtengoed van de grootmeesters Wiel Coerver en Johan Cruijff, maakt het keeperstrainersteam
gebruik van de zeer vooraanstaande Frans Hoek, die naast Ajax, Bayern München, Barcelona, Manchester United en nu weer voor de derde keer bij Oranje zijn methode toepast. Erik en Ralph legden uit hoe ze hier een eigen draai aan geven met de HAP MOED-structuur.  Een acroniem dat staat voor 7 kritische succesfactoren waar ze in de gehele opleiding binnen de Heerjansdamse Voetbalschool aan willen werken. Dat wil zeggen dat ze hun oefenstof hierop selecteren of zelf ontwerpe, de keepers hierop coachen en beoordelen.

Lees hier hun pdf-hand out met enkele highlights uit hun ijzersterke en vernieuwende presentatie. 

Enkele reacties na presentatie keeperstrainers Erik Steijger, Ralph Weeda en William Hol
- “Heel fijn dat ik nu als coach een zeer sterk handvat heb met ‘H.A.P. M.O.E.D.’ hoe ik mijn keeper nu ook nog beter kan begeleiden en coachen”
- “Wat een ontzettend gedreven en enthousiaste keeperstrainers”
- “Gaaf dat we bij Heerjansdam ook op dit onderdeel in de opleiding ijzersterk zijn geworden”
- “Deze keeperstrainers hebben er geen gras over laten groeien met de crème de la crème.”
- “Je ziet aan alles dat deze trainers liefde hebben voor talentontwikkeling”

Nawoord van de afdeling Technische Zaken
Jeugdtrainer zijn is dan wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We zijn geen ‘eigenaar’ van een team, maar een tijdelijke en cruciale talentontwikkelaar in een jeugdopleiding van meer dan 10 jaar. Iedere trainer/coach kun je zodoende zien als een leraar van onze voetbalschool, die vanuit een collectieve
visie op onze beoogde speelwijze en meerjarenplan, mede vormgeeft aan de algehele technische, tactische, mentale en fysieke voetbalontwikkeling.
Jij als trainer doet er toe.  Als jijzelf beter en sterker maakt in die rol, maak je ook je team en de spelers beter. Het verdient dan ook lof dat deze circa 25 trainers met deze train de trainer sessie ook extra tijd vrij maken voor hun eigen ontwikkeling.  Je neemt niet alleen je team, je spelers, maar
vooral ook je zelf als trainer/coach serieus. En je club. Want de Heerjansdamse Voetbalschool, dat zijn we met z’n allen. Dat doen we met elkaar!
Het plan is dat we na de winterstop dit voorjaar nu ook echt aan de slag gaan met het collectief werken met het Dotcom talentvolgsysteem. De betreffende coördinatoren van de leeftijdscategorieën zullen de trainers / coaches daarin stimuleren en zo nodig begeleiden, al dan
niet met hulp van Dotcom kartrekker William Hol. En zo komen alle 4 p’s van talentontwikkeling weer terug. In essentie streven we Plezier na. En dat kun je het beste bereiken door de p’s van Planmatig opleiden (VTON, gewenste speelwijze en oefenstof van de club), Positieve coaching (beste halen uit team en spelers door te werken vanuit vertrouwen, duidelijkheid, stimuleren) en de P van Persoonlijke aandacht (individuele aandacht en korte POP-gesprekken o.b.v. het Dotcom Talentvolgsysteem). Zo blijven niet alleen de spelers, maar ook de trainers en de Heerjansdamse Voetbalschool zich doorontwikkelen! 

We kijken dan ook terug op een vruchtbare, inspirerende sessie, waarin we het WIJ-gevoel, de gedrevenheid en de wil om elkaar als trainers beter en spelers sterker te maken mooi terugzien. Veel dank zijn we verschuldigd aan de bijdrage en betrokkenheid van Jonathan Jonk bij onze
jeugdafdeling. Ook Ralph Weeda, William Hol en Erik Steijger verdienen een eervolle vermelding voor hun visie en de aanpak die ze uitdragen. Keep up the good work trainers! Als we deze groep trainers en coaches zo gezamenlijk betrokken en bezig zien, voelen we trots deel uit te maken van dit mooie stel en mooie club. We zijn dan ook zeer dankbaar met zulke kanjers binnen onze vereniging. Veel (terug)kijkplezier met het bijgevoegde artikel/interview van de hoofdtrainer en presentatie!

Met sportieve ONTWIKKELgroet,

Christiaan van Eck (coördinator JO7 t/m JO12)
Dennis Soeters (coördinator JO13t/m JO15)
Ralph Weeda (coördinator jeugdkeepers en jeugdkeepers)
Frank van de Noll (coördinator JO16 t/m JO19 en het 2e)
Serge Willemstein (coördinator MO 11, MO15 en MO17)
Tim Hulsman (staf coördinator jeugdtrainers)
William Hol (coördinator senioren vanaf het 3e)
Remco Wilschut (strategisch adviseur binnen TZ)
Viktor Steijger (kartrekker Jeugdopleiding en bestuurslid Technische Zaken)

Afdeling technische Zaken
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!