1. Doelstelling

1. Doelstelling


Er gebeuren de laatste jaren op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen die de voetbalsport in een minder mooi daglicht stellen en voor veel leden het (spel)plezier bederven. Daarnaast zorgen dit soort negatieve ervaringen er ook voor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten, bardiensten willen draaien of één van de andere ontelbare klussen binnen een vereniging willen uitvoeren. Helaas, het valt moeilijk te ontkennen, geldt dit ook voor vv Heerjansdam. De ons eens zo normaal geachte normen en waarden lijken op een aantal punten te vervagen.

Het bestuur van vv Heerjansdam is zich bewust van de veranderende waarden en normen in onze maatschappij. Helaas werpen deze soms een negatieve schaduw op de voetbalsport in het algemeen en vv Heerjansdam in het bijzonder. Een ongewenste situatie waar het bestuur dan ook een duidelijk standpunt over inneemt. Vv Heerjansdam wil een toonaangevende vereniging zijn waar plezier en recreatie, passie en prestatie op een positieve wijze ingevuld worden, waar we met respect met elkaar omgaan en waar we met elkaar bezig zijn om de club verder vooruit te brengen.

Het bestuur van de vv Heerjansdam wil met al haar leden meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut te hanteren en door op het gebied van het sociaal ethisch beleid binnen de vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Uitgangspunt daarbij is het formuleren en handhaven van de verenigingsnormen en -waarden.

 

Kort geformuleerd:

‘Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van de eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet.’

Preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt zo een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club: elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld zal niet worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien men zich schuldig maakt aan overtreding van de gedragsregels en daardoor voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komt. Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een plan van aanpak uitgevoerd door de NWC, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) essentieel is. De uitwerking van beleid is weergegeven in het plan van aanpak. Het beleid wordt 1 keer per jaar aan het eind van elk seizoen door de NWC vv Heerjansdam en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

Naar KNVB convenant>

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!