2. KNVB Convenant

Bij de totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB-convenant een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut. Het KNVB convenant luidt als volgt:

‘De ondertekenaars (KNVB, LBA, VVON, BZV, COVS):

  • stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;
  • Veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;
  • benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;
  • zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
  • stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport;
  • verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes.'

De NWC vv Heerjansdam levert hieraan graag aan een inspanningsverplichting. Door een algemeen geaccepteerde gedragscode met regels en vormen van handhaving op te stellen wordt aan dit convenant vorm en inhoud gegeven.

Naar gedragscode en regels>

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!